Rekrytointi-ilmoitukset

Lääkärilehden teettämässä ilmoittaja-asiakastutkimuksessa (Innolink Research, 2014) kävi ilmi, että Lääkärilehti on onnistunut rekrytointikanavana erinomaisesti saaden 4,3/5 pistettä. Lehti on arvostettu, laajalevikkinen ammattilehti ja tavoittaa siten kohderyhmän varmasti. Koska lehti ilmestyy viikoittain, voidaan sitä hyödyntää ajantasaisena rekrytointikanavana. Erityiskiitosta sai Lääkärilehden joustava ja asiantunteva palvelu.

Vastaajien mielestä Lääkärilehden ilmoituksilla on korkeat huomioarvot ja lehden muu sisältö tukee osaltaan ilmoittajien viestiä. Myös rekrytointi-ilmoituksen merkitystä imagon rakentamiselle pidettiin tärkeänä.

Kirjautumalla palveluun avautuvat palveluiden yksityiskohtaisemmat kuvaukset.