Lääkärilehti

Suomen Lääkärilehti on ammatillisesti tärkein Suomessa ilmestyvistä lääkäreille tarkoitetuista lehdistä. Lehteä julkaisee Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund r.y., joka on lääkärien ammattijärjestö. Liittoon kuuluu yli 90% Suomessa asuvista lääkäreistä. Lääkärien lisäksi lehden lukijakuntaan kuuluu muuta terveydenhuollon henkilöstöä, apteekkien ja terveydenhuollon alalla toimivien yritysten henkilökuntaa sekä tulevat lääkärit eli lääketieteen opiskelijat.

Lehden tarkoitus

Suomen Lääkärilehti toimii uuden lääketieteellisen tiedon levittäjänä, lääkärien jatkokoulutus- ja asiantuntijalehtenä, terveydenhuoltoa ja -politiikkaa seuraavana ja siitä tiedottavana julkaisuna, lääkärien tiedotus- ja keskustelufoorumina sekä lääkärien jäsenpalvelulehtenä koskien muuta lääkärien tarvitsemaa tiedonvälitystä ja ammattikunnan sisäistä keskustelua.

Lääkärilehti ilmestyy viikoittain. Sen tarkoituksena on jakaa uutta tietoa, pitää yllä lääkäriyteen liittyviä eettisiä arvoja ja ammatillista osaamista.

Lehden sisältö

Lehdessä julkaistaan lääketieteellisiä, terveydenhuoltoa, lääketieteen koulutusta ja ammattiyhdistystoimintaa koskevia artikkeleita ja kirjoituksia.

Lehden alussa Ajassa-osiossa julkaistaan lääkäreitä, terveydenhuoltoa ja lääketiedettä käsitteleviä uutisia. Ajankohtaisosioon kuuluvat myös Keskustelua- ja Näkökulma-palstat.

Lehti julkaisee yhden tai useampia lääketieteellisiä pääkirjoituksia ja artikkeleita kaikilta lääketieteen erikoisaloilta. Lääketieteelliset artikkelit käsittelevät diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta sekä muita lääkärien käytännön työhön liittyviä kysymyksiä. Lääketieteelliset ja terveydenhuollon tutkimukset ja katsausartikkelit käyvät läpi toimituksen ulkopuolisen laaduntarkastuksen.

Artikkelien lisäksi lehdessä julkaistaan lääketiedettä käsitteleviä vakiopalstoja:

  • Lääketieteen maailmasta
  • Lääkeinfo
  • Väitöskirjareferaatit
  • Miten sinä hoitaisit
  • Ilman ajanvarausta
  • Lääkemaailmassa tapahtuu

Kirjautumalla palveluun avautuvat palveluiden yksityiskohtaisemmat kuvaukset.