Stetari-ilmoituskilpailu

Stetari-kilpailu kertoo entistä paremmin, millainen ilmoitus tehoaa kohderyhmääsi ja välittyykö viestisi toivotunlaisena.

Lääkärilehti järjestää vuosittain ilmoituskilpailun, jossa arvioidaan reseptilääkemainontaa. Kilpailulla halutaan kiinnittää huomioita lääkemainonnan vaativuuteen ja ratkaisujen luovuuteen. Lääkärilehti on järjestänyt Stetari-ilmoituskilpailun jo vuodesta 2005. Uudistunut Stetari selvittää nyt entistä tarkemmin, miten ilmoitus tehoaa – oli se sitten muistutusmainontaa, brändimainontaa tai sisältömainontaa.

Lääkemainonta on vaativa laji: yksityiskohtaista ja usein runsasta tuotetietoa tulee välittää luovilla ja eettisesti kestävillä ideoilla. Ilmoitukset perustuvat usein kansainvälisiin materiaaleihin, mutta ilahduttavan paljon niitä tehdään myös suomalaiseen luovuuteen luottaen.

 • Kaikki Lääkärilehden kilpailunumeroissa julkaistut reseptilääkeilmoitukset osallistuvat kilpailuun ilman erillistä ilmoittautumista.
 • Kustakin tutkitusta ilmoituksesta annetaan ilmoittajille palaute, joka on hyvä työkalu markkinoinnin kehittämisessä.
 • Palkitut ilmoitukset julkistetaan Lääkäripäivillä pidettävässä Stetari-tilaisuudessa.

Kilpailunumerot 2018 

 • Numerot 5, 6, 17, 18, 44, 45

Kilpailunumerot 2019

 • Numerot 5, 6, 17, 18, 44, 45

 

Kilpailusarjat

 1. Tuotesarja: reseptilääkkeiden yksittäiset ilmoitukset.
 2. Yrityssarja: yhtiöt, joilla on kilpailunumeroissa yhteensä vähintään kolme erilaista ilmoitusta.
 3. Ilmoittajien valinta: vuosisopimusasiakkaista koostuvan raadin valinta. Arvosteltavaksi otetaan kunkin ilmoittajan parhaiten sijoittunut ilmoitus.

Kilpailun toteutus ja arviointikriteerit
Kilpailunumeroissa olleet ilmoitukset arvioidaan puhelinhaastatteluin. Haastatteluista vastaa tutkimustoimisto Marcast. Haastateltavina on noin 120 satunnaisotannalla valittua lääkäriä kutakin kilpailunumeroa kohden.

Arvioinnissa selvitetään mainontaan liitettäviä määreitä seuraavin painotuksin:

 • ilmoituksen spontaani muistaminen
 • ilmoituksen onnistunut visuaalisuus
 • ilmoituksen selkeys
 • viestin välittyminen
 • toiminnan aikaansaaminen

Lisäksi selvitetään, kuinka hyvin ilmoittava yritys muistetaan.

Palkintona ilmoitustilaa
Kustakin tutkitusta ilmoituksesta annetaan ilmoittajille palaute, joka on hyvä työkalu markkinoinnin kehittämisessä.
Palkitut ilmoitukset julkistetaan Lääkäripäivillä pidettävässä Stetari-tilaisuudessa.
Kunkin kilpailusarjan voittaja palkitaan kahdella ilmaisella kokosivun ilmoitustilalla sekä kunniakirjalla. Toiseksi ja kolmanneksi tulleet saavat kunniakirjat.

Ilmoittajien valinta –sarjan voittaja palkitaan kunniakirjalla.

Kirjautumalla palveluun avautuvat palveluiden yksityiskohtaisemmat kuvaukset.